De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, SHOPHUNTERS, S.L. informa als Usuaris:

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable SHOPHUNTERS, S.L.

c/ Casanova, 209, Pral 2º – 08021 Barcelona

B62401211

Finalitat §  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.

§  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.

§  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

                                                           

Autoritzo l’enviament d’informació comercial i publicitària de l’entitat que em pugui ser d’interès.

 

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de  contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que SHOPHUNTERS, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, SHOPHUNTERS, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a SHOPHUNTERS, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

SHOPHUNTERS, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.